Ceny paliw Biedrusko

Średnie ceny paliw
  • LPG: 2.17 zł/dm3
  • ON: 5.13 zł/litr
  • Pb98: 5.05 zł/litr
  • Pb95: 4.83 zł/litr