Ceny paliw Jugów

Średnie ceny paliw
  • LPG: 2.36 zł/dm3
  • ON: 4.98 zł/litr
  • Pb98: 5.29 zł/litr
  • Pb95: 5.08 zł/litr